בית כנסת

וירטואלי

הרב מאיר רובינשטיין - סדרי שמחה, שיעורן מסכם למסכת פאה פרק ז (6 דק)
כח אייר תש"פ, 22.5.2020
הרב יהודה גלעד - פתיחה לספר במדבר (10 דק)
כו אייר תש"פ, 20.5.2020
זמני היום