גד"ש לביא מעבדים 8,500 דונם של לביא ובית רימון.
מתמודדים עם מספר אתגרים ביניהם: מחסור במים, שטחים מפוזרים, תנאים לא טובים. מגדלים בעיקר פלחה חיטה ובקיה, תוך תלות גבוהה בחסדי שמיים.

טלפון: 04-6799406