טלפון: 04-6799005

600 דונם שקדים אשר עולים ביבול,
ליצי 50 ד‘, אבוקדו 60 ד‘, פרדס 210 ד‘.
גידולים אורגנים – אשכוליות אדומות, פומלית, תפוזים, קליפים, ליצ‘י, אבוקדו ועוד – סה"כ 155 דונם
ליצ‘י ופומלו אדום אורגניים - כמעט בלעדיים בארץ ובאירופה.

המטע מנצל את מי הקולחין באזור
סיום הסבה של שטחים אורגנים נוספים פומלית, תפוז קלמנטינות בנוסף לקיימים 
יבולים גבוהים בשקדים ובאבוקדו
תכנון להגדלת יבולים של שטחי שקדים נוספים שמתבגרים.