עדינה פינק - 050-3231115
04-6799110
Adina@lavi.co.il
מיכל ילון - 050-3231397 04-6799200
Michaly@lavi.co.il
תמר שילוח - 050-3231498
04-6799208
Timnah@lavi.co.il
מרים אלדובי - 050-3231293 04-6799207
Miriama@lavi.co.il
רועי שימרון - 050-3231598 04-6799009
Roey1@lavi.co.il
שרה הראל - 050-3231393 04-6799010
Sarah@lavi.co.il
גלעד שורצוורט - 050-3231085
04-6799002
Schwrtz@lavi.co.il
שמחה שלק - 050-3231579 04-6799204
Simcha@lavi.co.il
מרים וולפה - 050-3231375
04-6799210
Miriamwolpe@hotmail.com
Show More

פקס - 6799209 / 6799108