מילים מחברות בין אנשים,

מילים מייחדות את החברה,

ולנו בלביא - מילים  ומושגים שזר לא יבין.

אז הנה טעימה קטנה...

 תודה להלה שימרון, לאה קפלן ועובדות המחסן!

"הקיבוץ צועד על קיבתו"
עולם הילד
"כי הם חיינו ואורך ימינו"
לעבודה ולמלאכה
Describe your image.
"מהעיתונות"
Describe your image.
Show More