צילמה: עטרה גולד

מסיבת ט"ו בשבט בלב לביא,

תיכוניסטים עם ותיקים