ממוצע שנתי בלביא:
עשור ראשון: 528.2    
עשור שני: 584.8
עשור שלישי: 496.8
עשור רביעי: 537.9
עשור חמישי: 546.6
עשור שישי: 511
עשור שביעי: 485
ממוצע כללי522.7

בחורף 2019 ירדו 684.5 מ"מ, שהם 131% מהממוצע השנתי

נגישות:

להגדלת התצוגה לחצו Ctrl ופלוס

להקטנת התצוגה לחצו Ctrl ומינוס

לזכוכית מגדלת לחצו על סמל "החלונות" במקלדת ופלוס