ממוצע שנתי בלביא:
עשור ראשון: 528.2    
עשור שני: 584.8
עשור שלישי: 496.8
עשור רביעי: 537.9
עשור חמישי: 546.6
עשור שישי: 511
עשור שביעי: 485
ממוצע כללי522.7

בחורף 2018-2019 (תשעט) ירדו 684.5 מ"מ, שהם 131% מהממוצע השנתי