שירות תיקונים - פרסי

 התקלקל  לך מכשיר חשמלי?
אל  תזרוק, תביא לפרסי!