זיהיתם מי בתמונה?

שתפו עם ארכיון קיבוץ לביא!

תודה, טובה וינטר

לא זוהו