זיהיתם מי בתמונה?

שתפו עם ארכיון קיבוץ לביא!

תודה, טובה וינטר

לא זוהו
ג'קי בן ישר
שמואל-קורט בן יוסף
לא זוהו
לא זוהה