יהודה אבנר

מזכירות: 04-6799211 / maz@lavi.co.il
קיבוץ לביא ד.נ.גליל תחתון 1526700 / Kibbutz Lavi Lower Galilee Israel