קיבוץ לביא – סקר ערוצי טלוויזיה בשידור אנלוגי (ללא ממיר)

הסבר, כללים והוראות להשתתפות בסקר

הקדמה: היום משודרים לבתי החברים 19 ערוצים (אנלוגיים) לצורך צפייה במכשירי הטלוויזיה שאינם מחוברים לממיר.

מבחינה טכנית אין אפשרות שכל חבר יצפה ב- 19 הערוצים "שלו" וחייבים להגיע לבחירה מאוחדת שתשודר לכל רחבי הקיבוץ.

בעקבות מספר פניות להחלפת ערוצים וכן בגין פיצול ערוץ 2 לשני ערוצים (12 ו-13) נוצרו הצורך וההזדמנות להביא את הנושא בפני הציבור ולערוך סקר לגבי הערוצים המבוקשים.

הסקר יתבצע באתר לביא בדומה להזמנת אוכל. טופס אחד בלבד לכל משפחה.

הערוצים 11, 12, 13, 14 ישודרו בכל מקרה, ויש לבחור באמצעות הסקר 15 ערוצים נוספים שישלימו את רשימת 19 הערוצים.

הבחירה הינה מתוך רשימה של 36 ערוצים הקיימים במוקד השידור האנלוגי של המלון.

15 הערוצים המסומנים עם V בתחילת הרשימה, הם הערוצים המשודרים כיום ומהווים את ברירת המחדל. המשמעות היא שמי שישלח טופס ללא שינוי, הבחירה שלו היא להשאיר את הקיים.

כדי לבחור ערוץ שלא מסומן, יש לסמן אותו ובמקביל למחוק סימון מאחד מ- 15 הערוצים המסומנים (הערוץ שמוותרים עליו).

בסוף הבחירה יש לבדוק ש- 15 ערוצים מסומנים ולא יותר.

אם נבחרו מעל 15 ערוצים, יילקחו בחשבון רק 15 הערוצים הראשונים המסומנים מלמעלה.

אם יבחרו פחות מ- 15 יילקחו בחשבון רק המסומנים.

הספירה תעשה רק לטפסים שנשלחו, ואם נשלח פעמיים, רק הטופס האחרון יחשב.

משפחה הרוצה להצביע ידנית יכולה לקבל טופס מעובדיה.

יש לזכור שמשפחה הרוצה להשאיר את המצב הקיים חייבת לשלוח את הטופס תוך ציון שמה בלבד וללא שינוי בערוצים.

אי שליחת טופס הינה אי הבעת דעה והשארת ההחלטה בידי האחרים.

מי שמצביע - משפיע.

בהצלחה,

צוות תקשורת

נגישות:

להגדלת התצוגה לחצו Ctrl ופלוס

להקטנת התצוגה לחצו Ctrl ומינוס

לזכוכית מגדלת לחצו על סמל "החלונות" במקלדת ופלוס