לחברים שלום,

ברצוננו לבחון את רצונות החברים לגבי שעות הפתיחה של הכלבו.

אנו מקווים שרוב הציבור יענה לסקר ויאפשר לנו לפתוח עפ"י רצונם של רוב החברים.

הסקר ירד ביום ראשון כג אייר, 17.5.

בברכה ותודה, ו. שירותים.