משלוחי מנות

תש"פ 2020

ההרשמה נסגרה!

גם השנה ננהג כבאשתקד.
סכום של 60 ₪ יגבה מתקציב של כל משפחה שתשתתף בהגרלה.

מוצרים בעלות של עד 29 ₪ יחולקו בשקית לתאי הכביסה

של משתתפי ההגרלה, אליהם ניתן יהיה להוסיף פריט אחד נוסף

(כגון עוגה, חלות, עוגיות וכו') עם ברכת המשפחה הנותנת ביום הפורים. יתרת הכסף (31₪ לפחות) מכל משתתף תועבר ל"מתנות לאביונים". משפחות שמעוניינות להשתתף בהגרלה במתכונת זו, מתבקשות להירשם כאן.