שיעורים מצולמים

שיעורי תורה

הרב יהודה גלעד - קיצור הכשרת כלים וביעור חמץ  (15 דק)
ו ניסן תש"פ, 31.3.2020
יחזקאל פרק יח - תנך 929 (עלה ע"י מוריס הינדן) (20 דק)
ד ניסן תש"פ, 29.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיעורון פרשת ויקרא (10 דק)
כח אדר תש"פ, 24.3.2020
הרב יהודה גלעד - מרעיונות חג הפסח  (15 דק)
ח ניסן תש"פ, 2.4.2020
עוזי עמירם - פרשת צו (8 דק)
ה ניסן תש"פ, 30.3.2020
הרב יהודה גלעד - הקדמה לספר ויקרא
יחסנו לקורבנות - היהיו קורבנות לעתיד לבוא? (35 דק)
ג ניסן תש"פ, 28.3.2020
הרב מאיר רובינשטיין - מסילת ישרים (15 דק)
כז אדר תש"פ, 23.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיעורון פרשת ויקרא (15 דק)
כז אדר תש"פ, 23.3.2020
עוזי עמירם - פרשת ויקרא (10 דק)
כו אדר תש"פ, 22.3.2020
929 - יחזקאל פרק יז (עלה ע"י מוריס הינדן) (15 דק)
כו אדר תש"פ, 22.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיעור ויקהל פקודי (30 דק)
כה אדר תש"פ, 21.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיעורון פרשת ויקרא (10 דק)
כו אדר תש"פ, 22.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיחה לשבת בימי קורונה (10 דק)
כג אדר תש"פ, 19.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיעורון ויקהל פקודי (10 דק)
כג אדר תש"פ, 19.3.2020
הרב יהודה גלעד - תורה על הסדר (10 דק)
כב אדר תש"פ, 18.3.2020
הרב יהודה גלעד - מניינים בצל הקורונה (10 דק)
כב אדר תש"פ, 18.3.2020
שבח ילון - שיעורון (20 דק)
כב אדר תש"פ, 18.3.2020
הרב יהודה גלעד - אמונה וביטחון בעקבות המצב (10 דק)
כ אדר תש"פ, 16.3.2020

נגישות:

להגדלת התצוגה לחצו Ctrl ופלוס

להקטנת התצוגה לחצו Ctrl ומינוס

לזכוכית מגדלת לחצו על סמל "החלונות" במקלדת ופלוס