שיעורים מצולמים

שיעורי תורה

שרית נוי - סדרי שמחה, שיעורון מסכם של מסכת כלאים פרק א (10 דק)
ב אב תש"פ, 23.7.2020
הרב יהודה גלעד - מגילת איכה,  (48 דק)
ט אב תש"פ, 30.7.2020
רותי בולביק - סדרי שמחה, שיעורון מסכם של מסכת דמאי פרק ו (12 דק)
יח תמוז תש"פ, 10.7.2020
הרב יהודה - אבלות ימי בין המיצרים, על מה ולמה?  (25 דק)
א אב תש"פ, 22.7.2020
עמרי עמירם - סדרי שמחה, שיעורון מסכם של מסכת דמאי פרק ג (5 דק)
כח סיון תש"פ, 20.6.2020
שבח ילון - סדרי שמחה, שיעורון מסכם של מסכת דמאי פרק ה (15 דק)
יא תמוז תש"פ, 3.7.2020
עוזי עמירם - סדרי שמחה, שיעורון מסכם של מסכת דמאי פרק ב (5 דק)
יח סיון תש"פ, 10.6.2020
שרית נוי - סדרי שמחה, שיעורון מסכם של מסכת דמאי פרק א (8 דק)
יג סיון תש"פ, 5.6.2020
הרב מאיר רובינשטיין - סדרי שמחה, שיעורן מסכם למסכת פאה פרק ז (6 דק)
כח אייר תש"פ, 22.5.2020
הרב יהודה גלעד - סדרי שמחה, שיעורן מסכם למסכת פאה (6 דק)
ה סיון תש"פ, 28.5.2020
שבח ילון - סדרי שמחה, שיעורון מסכם של מסכת פאה פרק ו (11 דק)
כא אייר תש"פ, 15.5.2020
הרב יהודה גלעד - פתיחה לספר במדבר (10 דק)
כו אייר תש"פ, 20.5.2020
יחזקאל פרק כג - תנך 929 (עלה ע"י מוריס הינדן) (18 דק)
יח אייר תש"פ, 12.5.2020
עמרי עמירם - סדרי שמחה, שיעורון מסכם של מסכת פאה פרק ה (6 דק)
יג אייר תש"פ, 7.5.2020
עוזי עמירם - פרשת אמור (7 דק)
י אייר תש"פ, 4.5.2020
הרב יהודה גלעד - שיעורון פרשת אמור (11 דק)
יג אייר תש"פ, 6.5.2020
שרית נוי - סדרי שמחה, שיעורון מסכם של מסכת פאה פרק ד (13 דק)
ז אייר תש"פ, 1.5.2020
הרב יהודה גלעד - פרשת אחרי-מות קדושים (20 דק)
ז אייר תש"פ, 1.5.2020
הרב מאיר רובינשטיין - קביעת יום העצמאות כיום הלל והודיה  (12 דק)
ד אייר תש"פ, 28.4.2020
יחזקאל פרק כב - תנך 929 (עלה ע"י מוריס הינדן) (13 דק)
ה אייר תש"פ, 29.4.2020
הרב יהודה גלעד - שיעור ליום העצמאות (30 דק)
ב אייר תש"פ, 26.4.2020
עוזי עמירם -פרשת אחרי-מות קדושים  (12 דק)
ד אייר תש"פ, 28.4.2020
עוזי עמירם - סדרי שמחה, שיעורון מסכם של מסכת פאה פרק ג  (5 דק)
כט ניסן תש"פ, 23.4.2020
הרב יהודה גלעד - שיר השירים שיעור 6 (10 דק)
ב אייר תש"פ, 26.4.2020
עוזי עמירם - פרשת תזריע-מצורע  (5 דק)
כז ניסן תש"פ, 22.4.2020
הרב יהודה גלעד - שיר השירים שיעור 5 - שלוש השבועות  (15 דק)
כט ניסן תש"פ, 23.4.2020
הרב יהודה גלעד והרב תמיר גרנות - הגותו של הרב עמיטל נוכח השואה  (55 דק)
כז ניסן תש"פ, 21.4.2020
יחזקאל פרק כא - תנך 929 (עלה ע"י מוריס הינדן) (15 דק)
כח ניסן תש"פ, 22.4.2020
הרב מאיר רובינשטיין - סדרי שמחה, שיעורון מסכם של מסכת פאה פרק ב  (5 דק)
כג ניסן תש"פ, 17.4.2020
הרב מאיר רובינשטיין - טעם ספירת העומר לפי ספר החינוך  (5 דק)
כז ניסן תש"פ, 21.4.2020
הרב יהודה גלעד - שיר השירים שיעור 4  (20 דק)
כג ניסן תש"פ, 17.4.2020
הרב יהודה גלעד - שיעורון פרשת שמיני  (15 דק)
כג ניסן תש"פ, 17.4.2020
הרב יהודה גלעד - שיעור לשביעי של פסח  (10 דק)
כ ניסן תש"פ, 14.4.2020
עמרי עמירם - צדק וצדקה  (15 דק)
כא ניסן תש"פ, 15.4.2020
הרב יהודה גלעד - שיר השירים שיעור 3  (10 דק)
כ ניסן תש"פ, 14.4.2020
עוזי עמירם - פרשת שמיני  (10 דק)
יח ניסן תש"פ, 12.4.2020
הרב יהודה גלעד - שיר השירים שיעור 2  (20 דק)
יט ניסן תש"פ, 13.4.2020
יחזקאל פרק כ - תנך 929 (עלה ע"י מוריס הינדן) (20 דק)
יט ניסן תש"פ, 13.4.2020
הרב יהודה גלעד - שיר השירים שיעור 1  (25 דק)
יח ניסן תש"פ, 12.4.2020
הרב מאיר רובינשטיין - למה אין הלל שלם בימי חוה״מ ובשביעי של פסח  (15 דק)
יח ניסן תש"פ, 12.4.2020
יחזקאל פרק יט - תנך 929 (עלה ע"י מוריס הינדן) (10 דק)
יא ניסן תש"פ, 5.4.2020
הרב יהודה גלעד - שיעור וקבלת שבת חוה"מ פסח  (20 דק)
טז ניסן תש"פ, 10.4.2020
הרב יהודה גלעד - דרשה לשבת הגדול  (50 דק)
ט ניסן תש"פ, 3.4.2020
עוזי עמירם - שיעורון לפסח  (10 דק)
יא ניסן תש"פ, 5.4.2020
הרב יהודה גלעד - קיצור הכשרת כלים וביעור חמץ  (15 דק)
ו ניסן תש"פ, 31.3.2020
הרב יהודה גלעד - מרעיונות חג הפסח  (15 דק)
ח ניסן תש"פ, 2.4.2020
יחזקאל פרק יח - תנך 929 (עלה ע"י מוריס הינדן) (20 דק)
ד ניסן תש"פ, 29.3.2020
עוזי עמירם - פרשת צו (8 דק)
ה ניסן תש"פ, 30.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיעורון פרשת ויקרא (10 דק)
כח אדר תש"פ, 24.3.2020
הרב יהודה גלעד - הקדמה לספר ויקרא
יחסנו לקורבנות - היהיו קורבנות לעתיד לבוא? (35 דק)
ג ניסן תש"פ, 28.3.2020
הרב מאיר רובינשטיין - מסילת ישרים (15 דק)
כז אדר תש"פ, 23.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיעורון פרשת ויקרא (15 דק)
כז אדר תש"פ, 23.3.2020
עוזי עמירם - פרשת ויקרא (10 דק)
כו אדר תש"פ, 22.3.2020
929 - יחזקאל פרק יז (עלה ע"י מוריס הינדן) (15 דק)
כו אדר תש"פ, 22.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיעור ויקהל פקודי (30 דק)
כה אדר תש"פ, 21.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיעורון פרשת ויקרא (10 דק)
כו אדר תש"פ, 22.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיחה לשבת בימי קורונה (10 דק)
כג אדר תש"פ, 19.3.2020
הרב יהודה גלעד - שיעורון ויקהל פקודי (10 דק)
כג אדר תש"פ, 19.3.2020
הרב יהודה גלעד - תורה על הסדר (10 דק)
כב אדר תש"פ, 18.3.2020
הרב יהודה גלעד - מניינים בצל הקורונה (10 דק)
כב אדר תש"פ, 18.3.2020
שבח ילון - שיעורון (20 דק)
כב אדר תש"פ, 18.3.2020
הרב יהודה גלעד - אמונה וביטחון בעקבות המצב (10 דק)
כ אדר תש"פ, 16.3.2020